Tính năng

Giúp theo dõi và phân tích từng chỉ số lắng nghe mạng xã hội

THU THẬP DỮ LIỆU LỚN

Thu thập dữ liệu số lượng lớn, lọc ra dữ liệu có giá trị và loại trừ tin tức spam để phục vụ nghiên cứu.

Lấy dữ liệu đa nguồn tin:

1000+ đầu báo chính thống
2500+ group và fanpage trong nước
62.000.000+ tài khoản facebook

Thu thập lượng dữ liệu khổng lồ:

Lên tới 10 GB dữ liệu được lấy
mỗi ngày để lưu trữ và phân tích

Tần suất quét dữ liệu liên tục:

15 phút/lần, đảm bảo dữ liệu
real-time

PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ NỘI DUNG NHỜ AI

Ứng dụng deep learning để xử lý ngôn ngữ tự nhiên và
trả về hàng nghìn đầu dữ liệu phục vụ phân tích báo cáo.

Phân tích sắc thái
bài viết

Phân tích các nội dung thảo luận dựa trên sắc thái cảm xúc của người đọc (Tích cực, Tiêu cực, Trung tính) để thấu hiểu thái độ của khách hàng với sản phẩm, dịch vụ. Từ đó phát hiện kịp thời các vấn đề cần quan tâm, xử lý.

Phân tích xu hướng

Phân tích các chủ đề, bài viết, từ khóa đang nổi bật trên các kênh mạng xã hội. Xu hướng được cập nhật liên tục nhờ mô hình AI xử lí tức thời các dữ liệu đầu vào để đem đến kết quả chính xác tại mọi thời điểm.

Phân tích người dùng

Tự động phân loại và hệ thống hóa chân dung các nhóm đối tượng thảo luận về các chủ đề đang được theo dõi hoặc chủ đề nổi bật trên mạng xã hội, thương hiệu theo nhân khẩu học và địa lý.

Nhận biết nội dung nhạy cảm

Tự động lọc và phân nhóm các nội dung nhạy cảm theo từng chủ đề chính trị, an ninh và xã hội mà không cần người dùng cấu hình hệ thống.

HỆ THỐNG BÁO CÁO CHUYÊN SÂU

Đưa ra những chỉ số, báo cáo được mô hình hóa trực quan giúp người dùng dễ dàng nắm biết đặc điểm thông tin.

Báo cáo về xu hướng thảo luận trong xã hội

Báo cáo đa chiều về xu hướng thảo luận qua các tiêu chí sắc thái bài viết, tần suất đề cập.

Báo cáo về các chủ đề quan tâm, chủ đề nóng và chủ đề nhạy cảm

Báo cáo chi tiết về các nội dung, từ khóa và lĩnh vực mà người dùng đang quan tâm. Đồng thời tự động gửi báo cáo về các chủ đề nhạy cảm trên mạng xã hội để cảnh báo cho người dùng.

Báo cáo về chân dung người dùng

Đưa ra các báo cáo về người dùng như: báo cáo nhân khẩu học, các bài đăng nổi bật, mức độ phổ biến trên mạng xã hội,...

CẢNH BÁO VÀ DỰ ĐOÁN

Đưa ra cảnh báo kịp thời về các hành vi tình nghi trên mạng xã hội, đề xuất xử lý phù hợp.

Cảnh báo theo thời gian thực

Hệ thống cảnh báo cập nhật theo thời gian thực, thông báo ngay khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm an toàn mạng.

Cấu hình cảnh báo đa dạng

Hệ thống cài đặt cảnh báo chi tiết đến từng chủ đề, từ khóa giúp thông báo chính xác các hành vi có dấu hiệu vi phạm.

Cảnh báo tin tiêu cực và hành vi vi phạm nội dung mạng

Hỗ trợ lưu trữ các hành vi có dấu hiệu vi phạm nhằm hỗ trợ các cơ quan xem xét và đối chiếu sai phạm để xử lý.