Gói cước

Nhóm từ khóa là tập hợp tác từ, cụm từ cùng chỉ về một nội dung, lĩnh vực, chủ đề quan tâm

 • Để trải nghiệm tính năng vượt trội.

  Số lượng tài khoản

  Nhóm từ khoá

  Số lượng từ khoá chính/ Nhóm từ khoá

  Giới hạn ký tự/ Từ khoá chính

  Giới hạn từ khoá liên quan/ Từ khoá loại trừ, từ khoá đi kèm

  Giới hạn số lần xuất báo cáo/ ngày/ tuần/ tháng

  Giới hạn số lượng tin bài/lần xuất báo cáo

  Hạn mức dữ liệu/ tháng

  Cảnh báo qua email và các kênh OTT (Telegram,Viber)

  Bổ sung nguồn dữ liệu

  Giới hạn nhóm từ khóa cài đặt, qua email, các kênh OTT (Viber, telegram)…

 • VS30
  Vnđ/ TK/ tháng
  Đăng ký ngay

  Số lượng tài khoản 1

  Nhóm từ khoá 30

  Số lượng từ khoá chính/ Nhóm từ khoá 30

  Giới hạn ký tự/ Từ khoá chính 255

  Giới hạn từ khoá liên quan/ Từ khoá loại trừ, từ khoá đi kèm Không giới hạn

  Giới hạn số lần xuất báo cáo/ ngày/ tuần/ tháng Không giới hạn

  Giới hạn số lượng tin bài/lần xuất báo cáo 3.000

  Hạn mức dữ liệu/ tháng Không giới hạn

  Cảnh báo qua email và các kênh OTT (Telegram,Viber) Không tính phí

  Bổ sung nguồn dữ liệu Thêm tuỳ ý

  Giới hạn nhóm từ khóa cài đặt, qua email, các kênh OTT (Viber, telegram)… 10

 • VS40
  Vnđ/ TK/ tháng
  Đăng ký ngay

  1

  40

  30

  255

  Không giới hạn

  Không giới hạn

  3.000

  Không giới hạn

  Không tính phí

  Thêm tuỳ ý

  10

 • VS50
  Vnđ/ TK/ tháng
  Đăng ký ngay

  1

  50

  30

  255

  Không giới hạn

  Không giới hạn

  3.000

  Không giới hạn

  Không tính phí

  Thêm tuỳ ý

  10

Dịch vụ mua thêm

 • Mua thêm gói từ khóa
 • Cảnh báo qua Zalo (Giá cước áp dụng trong năm 2022)
 • Mở chức năng audio tự động